Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6942521071 - 2310929635

ΣΠΑΓΕΙΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

H Σπαγειρική Ιατρική, ως ένα φυσικό θεραπευτικό σύστημα μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση τόσο στις σωματικές όσο και στις ψυχολογικές παθήσεις . Αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως σύνολο –σώμα, ψυχή, πνεύμα- και από αυτήν την άποψη , η Σπαγειρική έχει το ίδιο θεμέλιο με τους παλαιότερους τρόπους θεραπείας της ανθρωπότητας όπως η Αρχαιοελληνική ιατρική, η Κινέζικη ιατρική και η Αγιουβέρδα.

Στηρίζεται σε αρχαία φυσικά συστήματα θεραπείας και εξελισσόμενη ασκείται σήμερα, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους παρασκευής και πρότυπα ασφαλείας. Οι ουσίες προέρχονται εξ’ ολοκλήρου από φυτά και κάθε σπαγειρική ουσία παρσκευάζεται από ένα συγκεκριμένο φυτό, του οποίου η θεραπευτική δύναμη αυξάνεται μέσω του σπαγειρικού μετασχηματισμού.

Η Σπαγειρική Ιατρική συμπληρώνει όλες τις άλλες μορφές ιατρικής και προωθώντας τις δυνάμεις αυτοίασης του ανθρώπου βοηθά αποτελεσματικά στην ανεύρεση της ζωτικότητας και υγείας.